Contacteer ons

Ventilatie verslaggever

Verplicht voor elke nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie sinds 1 januari 2016 !

Het kwaliteitskader

Om de goede plaatsing van een ventilatiesysteem en de kwaliteit er van te garanderen, is er een specifieke procedure uitgewerkt en worden er door de overheid regelmatig controles uitgevoerd. Zo wordt het ontwerp van uw ventilatiesysteem in detail voorbereid en worden op het einde de debieten ook gecontroleerd.

Meer informatie vindt u op www.ikventileerverstandig.be.

Wat houdt de ventilatie verslaggeving in ?

Aangezien er heel wat ventilatiesystemen verkeerd ontworpen, geplaatst of afgeregeld zijn, heeft men een nieuw kwaliteitskader op poten gezet om de goede werking van dit belangrijke aspect van een hedendaagse woning te garanderen.

Voor de bouwheer houdt dit in dat er nu enkel gespecialiseerde en gekwalificeerde personen uw ventilatiesysteem zullen ontwerpen en de werking er van ook controleren. Op die manier krijgt u de garantie dat uw systeem naar behoren werkt en dat alle voordelen ervan ook tot hun recht komen.

De procedure

Er zijn verschillende ventilatie verslaggevers die elk hun eigen taak hebben:

  • Ventilatie coordinator :
  • staat in voor de administratie en coordinatie. Hij/zij zal de gegevens van de verschillende verslaggevers opnemen en ook de bijdrage voor het BCCA betalen namens de bouwheer.

  • Ventilatie ontwerper :
  • berekent de nodige debieten en tekent het ventilatieplan.

  • Ventilatie verslaggever toe-, afvoer en doorstroom openingen :
  • verifiëren de plaatsing en correcte werking van alle toe-, afvoer roosters- en/of de doorvoer openingen.

  • Ventilatie verslaggever mechanische debieten :
  • meet de werkelijk gerealiseerde ventilatie debieten en het opgenomen vermogen van de ventilatie eenheid.

Wat doen wij voor u ?

Momenteel zijn wij gekwalificeerd voor alle verschillende types verslaggever ! U kunt dus bij ons terecht voor een totaal pakket en hebt u slechts één aanspreekpunt voor het ontwerp van alle technieken in uw woning.

Wat is het nut van ventilatie ?

Nieuws

De bijgevoegde figuur toont de CO2 concentratie in dezelfde slaapkamer voor en na de plaatsing van een ventilatie systeem met aanwezigheidsdetectie. (respectievelijk in het oranje en blauw)

U ziet zonder verdere commentaar waarom een permanent functionerend ventilatie systeem een absolute noodzaak is om uw woning gezond en leefbaar te houden test.

Nieuws

Hiernaast ziet u het effect van een ventilatie systeem in een badkamer. De zwarte curve toont het verloop van de relatieve vochtigheid na het nemen van een douche zonder ventilatie. In het begin daalt deze lichtjes maar blijft dan nagenoeg constant en ver boven de 70% wat onvermijdelijk leidt tot schimmel !

Een mogelijke oplossing die veel wordt toegepast is het openen van een raam om zo de ruimte tijdelijk te verluchten. Dit is weergegeven door de rode grafiek waarbij het raam 5 min werd geopend. We moeten hierbij vaststellen dat dit onvoldoende is en dat het effect zelfs beperkt blijft tot en 10%. Tevens wordt hierdoor koude lucht aangevoerd, waardoor de ruimte afkoelt en deze dus ook minder snel droogt.

De blauwe grafiek tot slot werd opgenomen in dezelfde badkamer maar met een ventilatie systeem. Het is duidelijk dat dit de enige manier is om de luchtvochtigheid binnen een tijdspanne van ongeveer een uur te doen dalen onder de grens van 70% en zo de vorming van schimmel kan verhinderen.