Contacteer ons

Ventilatie verslaggever

Verplicht voor elke nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie sinds 1 januari 2016 !

Het BCCA

Om de goede uitvoering van dit kwaliteitskader te garanderen, heeft de overheid het BCCA de opdracht gegeven de nodige controles uit te voeren, dit zowel op het vlak van de kennis van de verschillende types verslaggever, maar eveneens op de naleving van de voorschriften.

Dit houdt onder andere in dat het BCCA controles uitvoert op de ingevoerde gegevens en ook op de werf. Op die manier kan men immers garanderen dat de verslaggeving wordt uitgevoerd door echte specialisten wat de kwaliteit van uw systeem verzekert.

De kost voor deze controle bedraagt 95€. Indien alle functies worden uitgevoerd door één en dezelfde persoon, is dit bedrag beperkt tot 75€. De bouwheer zal dit bedrag via de ventilatie coördinator, aan het BCCA moeten betalen.

Meer informatie vindt u op www.ikventileerverstandig.be.

Wat houdt de ventilatie verslaggeving in ?

Aangezien er heel wat ventilatiesystemen verkeerd ontworpen, geplaatst of afgeregeld zijn, heeft men een nieuw kwaliteitskader op poten gezet om de goede werking van dit belangrijke aspect van een hedendaagse woning te garanderen.

Voor de bouwheer houdt dit in dat er nu enkel gespecialiseerde en gekwalificeerde personen uw ventilatiesysteem zullen ontwerpen en de werking er van ook controleren. Op die manier krijgt u de garantie dat uw systeem naar behoren werkt en dat alle voordelen ervan ook tot hun recht komen.

De procedure

Er zijn verschillende ventilatie verslaggevers die elk hun eigen taak hebben:

  • Ventilatie coordinator :
  • staat in voor de administratie en coordinatie. Hij/zij zal de gegevens van de verschillende verslaggevers opnemen en ook de bijdrage voor het BCCA betalen namens de bouwheer.

  • Ventilatie ontwerper :
  • berekent de nodige debieten en tekent het ventilatieplan.

  • Ventilatie verslaggever toe-, afvoer en doorstroom openingen :
  • verifiëren de plaatsing en correcte werking van alle toe-, afvoer roosters- en/of de doorvoer openingen.

  • Ventilatie verslaggever mechanische debieten :
  • meet de werkelijk gerealiseerde ventilatie debieten en het opgenomen vermogen van de ventilatie eenheid.

Wat doen wij voor u ?

Momenteel zijn wij gekwalificeerd voor alle verschillende types verslaggever ! U kunt dus bij ons terecht voor een totaal pakket en hebt u slechts één aanspreekpunt voor het ontwerp van alle technieken in uw woning.

Wat is het nut van ventilatie ?

Nieuws

De bijgevoegde figuur toont de CO2 concentratie in dezelfde slaapkamer voor en na de plaatsing van een ventilatie systeem met aanwezigheidsdetectie. (respectievelijk in het oranje en blauw)

U ziet zonder verdere commentaar waarom een permanent functionerend ventilatie systeem een absolute noodzaak is om uw woning gezond en leefbaar te houden.