Contacteer ons

Energie Prestatie Bouw

nieuwbouw of renovatie

S-peil ? E-peil ? ...

EPB beslaat een hele reeks berekeningen die een S-, E- of NE-peil als resultaat geven. We zullen hier het één en ander verduidelijken.

Het S-peil is een parameter voor de kwaliteit van de "schil" van uw woning. In eerste instantie betreft het de isolatie van de gevel, dak, vloer, ramen en dergelijke. Maar hiernaast wordt ook gekeken naar de luchtdichtheid en energetische "winst" die u hebt door bijvoorbeeld het binnenschijnen van zonlicht in de winter en of de woning wel compact genoeg is.

Het E-peil geeft aan in welke mate er energie wordt verbruikt in de woning. Dit hangt eveneens af van het S-peil, maar ook van de manier waarop u verwarmt, ventileert, sanitair warm water aanmaakt, enz. . Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met energie die u krijgt of zelf opwekt door bijvoorbeeld de zon die door de ramen schijnt, zonnepanelen, warmterecuperatie in de ventilatielucht en zo meer.

Net NE-peil geeft de "netto energiebehoefte voor verwarming" weer. Het is een parameter die ergens tussen het S- en het E-peil zit. Naast isolatie is de energie die u nodig hebt om te verwarmen ook afhankelijk van het feit of er al warmte wordt teruggewonnen uit de ventilatielucht en of uw woning wel goed lucht dicht is.

Tot slot wordt er ook nog de "oververhitting" berekend. Dit is een maat die weergeeft of het in uw woning vaak en veel te warm kan worden in de zomer.

Sommige zaken kunnen echter de ene parameter verlagen en een andere verhogen. Zo zal veel glas goed zijn voor het NE-peil vanwege de gratis zonnewarmte, maar dan weer slecht voor de oververhitting. Het is dus belangrijk dat u uw EPB verslaggever voldoende informatie geeft over uw plannen en wensen want soms kunnen kleine details grote gevolgen hebben.

Uw huis is uw thuis

Een persoonlijke aanpak, dat is voor ons belangrijk !

Wij wensen bij elk EPB-project actief mee te werken in samenspraak met u en uw architect. Wij handelen de zaken niet af via telefoon, maar komen bij u langs voor een persoonlijk gesprek. U kunt van ons een volledig verslag verwachten met opmerkingen, aanbevelingen en simulaties volgens uw doelstellingen. Daarnaast bezoeken wij ook de werf en kunt u ons altijd contacteren indien u vragen heeft of om offertes van materialen of systemen na te kijken.

Wat is EPB eigenlijk ?

Het EPB of "Energie Prestatie Bouw" is een studie die nagaat of een nieuwe of gerenoveerde woning voldoende is geïsoleerd, geventileerd, of er niet meer energie wordt verbruikt dan toegelaten en of er hernieuwbare energie systemen geïnstalleerd zijn.

Dit wordt allemaal samengevat in een aantal parameters zoals K, E, NE en Oververhitting. Elk van deze parameters dient binnen bepaalde grenzen te liggen om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Voldoet u niet, dan krijgt u steevast een boete.

Veiligheidscoördinatie

Bij elke vergund bouwproject bent u verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Deze legt zich toe op het coördineren van de gelijktijdige en de opeenvolgende activiteiten, zowel tijdens de ontwerpfase als op de bouwplaats.

Hij/zij ziet er vooral op toe dat de veiligheid op de werf ten allen tijde gegarandeerd wordt. Ook deze taak kunnen wij voor u opnemen en werken hiervoor samen met betrouwbare partners met jaren ervaring.

Haal meer uit uw EPB !

Laat u niet enkel leiden door een S- of E-peil dat u moet halen. Isoleren is vandaag de dag heel wat meer dan het aanbrengen van wat isolatiemateriaal.

Hoeveel u isoleert is niet enkel belangrijk, maar ook waar en hoe. Tevens moet u rekening houden met de luchtdichtheid van uw woning en kunt u uw verwarmings- en ventilatiesysteem volledig afstemmen naar uw behoefte. Dit verandert niets aan uw EPB maar wel aan UW COMFORT !

Laat u dus niet verleiden door een goedkoop EPB verslag, maar laat u bijstaan door iemand met kennis van zaken, die de werf bezoekt en ingrijpt indien nodig. Op lange termijn, zult u het verschil merken!

Hoeveel isolatie heb ik nu nodig?

Een uitgebreid antwoord vindt u in onze online tool. Klik op de afbeelding om naar de tool te gaan.

calculator berekening isolatie